مطالب مرتبط:

بمب ۲ تنی، هدیۀ کریسمس انگلیس به مردم آلمان

از بیش از پنجاه هزار نفر از ساکنان شهر اگسبورگ در جنوب آلمان خواسته شده تا در روز کریسمس خانه های خود را ترک کنند.

مطالب اخیر