مطالب مرتبط:

مجلس سنای افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد

مجلس سنای افغانستان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. به اساس این قانون آزار و اذیت زنان و ...

مطالب اخیر