مطالب مرتبط:

زرداد در سوناهای کابل

روزنامه ۸صبح در گزارشی نوشت که به اطلاعاتی دست یافته است که بیان‌گر حضور زرداد فریادی در شهر کابل، «تحت حمایت ن...

مطالب اخیر