مطالب مرتبط:

مجلس سنا خواستار تامین امنیت اعضای شورای ملی شد

مجلس سنا، حمله بر خانه معلم وردک نماینده هلمند را به شدت محکوم کرده و از حکومت می خواهد که در تامین امنیت اعضای...

مطالب اخیر