مطالب مرتبط:

کشف بیش از ۵ هزار آثار باستانی طی یک دهه اخیر در کشور

بخش باستان شناسی وزارت اطلاعات فرهنگ تا اکنون توانسته است که به تعداد ۵ هزار ساحه باستانی را از طریق ماهواره شن...

مطالب اخیر