مطالب مرتبط:

عالمیار: پکتیا برای تولیدات داخلی پارک صنعتی ندارد

مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا می گویند، برای تولیدات داخلی و سکتور خصوصی این ولایت پارک صنعتی ندارند. ...

مطالب اخیر