مطالب مرتبط:

وزارت دفاع: ۱۳۹۶ سال بهتری برای مردم خواهد بود

وزارت دفاع افغانستان تأکید می ورزد که سال ۱۳۹۶ خورشیدی از رهگذر امنیتی سال بهتری برای مردم خواهد بود. محمد رادم...

مطالب اخیر