مطالب مرتبط:

جیب گشاد فساد و گدایی حکومت!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، تا زمانیکه یک کشور نیازمند باقی بماند بهترین فرصت را در اختیار فرصت طلب...

مطالب اخیر