مطالب مرتبط:

واکنش احساساتی مایه پشیمانی و سرخوردگی می شود

مذاکرات والی بلخ با رییس جمهور معنی لغو یا زیر پا سازی جایگاه داکتر عبدالله را ندارد و نمی تواند داشته باشد.

مطالب اخیر