مطالب مرتبط:

یک طیاره روسی با ۹۱ سرنشین در بحیره سیاه سقوط کرد

رسانه‌های روسی به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش میدهند که؛ یک فروند طیاره  این وزارت با ۹۱ سرنشین در بحیره س...

مطالب اخیر