مطالب مرتبط:

داعش برگ برنده امریکا یا طالبان ذخیره مطمئن روسیه؟

پیام آفتاب: اکنون که روسیه در کشمکش با رقیب جهانی خود امریکا عصبانی به نظر می رسد، سعی دارد در سیاست مبارزه با ...

مطالب اخیر