مطالب مرتبط:

رهبر لشکر جنگوی پاکستانی از یک حمله در افغانستان جان سالم بدر برد

رهبر یک گروه افراطی پاکستانی ،  از یک حمله در ولایت زابل جان سالم بدر برد. علی بن سفیان یک سخنگوی لشکر جنگوی ال...

مطالب اخیر