مطالب مرتبط:

داعش تصاویر عاملان انتحاری کابل را منتشر شد

داعش، تصاویر عاملان انتحاری که در تظاهرات مردم کابل خود را منفجر کرده بودند، منتشر کرد

مطالب اخیر