مطالب مرتبط:

معاون ولسوال نام‌نهاد طالبان در درزاب کشته شد

پیام آفتاب مقامات امنیتی در ولایت جوزجان در شمال کشور تأیید کرده‌اند که قاری صدر معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی درزاب این ولایت کشته شده است

مطالب اخیر