مطالب مرتبط:

۵۵۰ خانواده در بامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا می‌کنند

پنجصد و پنجاه خانواده در بامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد. سلمان علی صادقی رئیس انکشاف دهات در این ...

مطالب اخیر