مطالب مرتبط:

اجازه نمی دهیم که تجربه ناکام انتخابات گذشته تکرار شود

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده است که تجربه ناکام انتخابات گذشته در انتخابات های آ...

مطالب اخیر