مطالب مرتبط:

نشست پژوهشی(افغانستان و 6 جدی؛ زمینه ها و پیامدها) برگزار می گردد

این نشست به مناسبت فرارسیدن (6 جدی/دی) سالروز تجاوز شوروی سابق به افغانستان برگزار گردیده و کارشناسان شاخص به ت...

مطالب اخیر