مطالب مرتبط:

برخی اعضای ارشد طالبان از کویته به هلمند رفته‌اند

برخی منابع طالبان گفته‌اند که شورای کویته به هلمند انتقال دا...

مطالب اخیر