مطالب مرتبط:

پولیس ترکیه خواستار رمزگشایی آیفون قاتل سفیر روسیه شد

پولیس ترکیه خواستار رمزگشایی آیفون قاتل سفیر روسیه شده و درخواست خود را به طور رسمی به اطلاع اپل رسانده است.

مطالب اخیر