مطالب مرتبط:

زندگی دشوار بی‌جاشدگان داخلی افغانستان در برف و سرمای زمستان

مقامات محلی در بلخ می‌گویند که در سه ماه آخر، حدود ۸ صد خانواده از ولایت های همجوار به مزار شریف آواره شده‌اند.

مطالب اخیر