مطالب مرتبط:

پنج پولیس محلی در حمله خودی در قندوز کشته شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر