مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملی دستور کمک به قربانیان رویداد خونین دهمزنگ کابل را داد

نشست فوق العاده‌ای شورای امنیت ملی به ریاست رییس جمهور اشرف غنی، به منظور تعقیب اجرات فیصله‌های نشست ویژۀ روز گذشته این شورا در مورد حمله خونین دهمزنگ در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد

مطالب اخیر