مطالب مرتبط:

خط دیورند استعماری است، هیچ سندی در این مورد وجود ندارد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که خط دیورند توسط دولت استعماری وقت انگلیس تعین شده نه توسط دولت پ...

مطالب اخیر