مطالب مرتبط:

افزایش ۴۳ میلیارد افغانی عواید ملی نسبت به سال گذشته

وزیر مالیه ضمن تشریح دستاوردهای مالی سال جاری برای نمایندگان از افزایش عواید ملی به میزان 43 میلیارد افغانی نسب...

مطالب اخیر