مطالب مرتبط:

حزب جمعیت خطرناکترین بحران را می گذراند

گفته می شود مقام های ارشد حزب جمعیت اسلامی برای گرفتن قدرت دندان را تیز کرده اند. جناح حاکم و در عقب آن طالبان ...

مطالب اخیر