مطالب مرتبط:

کشتار دهمزنگ، اینک حکومت!

جمهور نوشت وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که تا ۱۰ روز دیگر برگزاری اجتماعات و تظاهرات ممنوع است

مطالب اخیر