مطالب مرتبط:

مسیر دشوار مردم سالاری در افغانستان

روزنامه افغانستان نوشت مردم سالاری یکی از مولفه‌های اصلی دموکراسی است، حکومت دموکراتیک یک حکومت مردم سالار است و در آن به خواست‌های مردم پاسخ گفته می‌شود

مطالب اخیر