مطالب مرتبط:

تاخت و تاز زورمندان بر اجرای پروژه های سازندگی غور

بیشتر پروژه‌های انکشافی که در ولسوالی‌های ولایت غور به بهره‌برداری می‌رسند به دلیل دخالت برخی از زورمندان محلی،...

مطالب اخیر