مطالب مرتبط:

جنرال «عبدالحمید حمیدی» بحیث فرمانده جدید پولیس ولایت قندوز تعیین شد

پیام آفتاب: در یک همایش رسمی جنرال عبدالحمید حمیدی بحیث فرمانده جدید پولیس ولایت قندوز معرفی گردیده که قبل از ا...

مطالب اخیر