مطالب مرتبط:

کار ایجاد کمیسیون برای تحقیقات در مورد حمله دهمزنگ جریان دارد

ریاست جمهوری افغانستان می گوید کار روی ایجاد یک کمیسیون برای تحقیقات در مورد حادثه اخیر در کابل جریان دارد در حمله روز شنبه بر راهپیمایان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل ده ها تن کشته شدند

مطالب اخیر