مطالب مرتبط:

چرا رهبران ناراضی طالبان به ولایت هلمند می‌روند؟

منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده می گویند، برخی از اعضای ارشد این گروه که در نتیجه اخت...

مطالب اخیر