مطالب مرتبط:

دو مهاجم مسلح به خانه سفیر پیشین طالبان در کابل حمله کردند

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان گفته که دو مهاجم مسلح به خانه او در شرق کابل حمله کرده و یک م...

مطالب اخیر