مطالب مرتبط:

رد فراخوان گفتگوهای صلح از سوی طالبان

در حالی‌که اخیرا یک‌بار دیگر صداهای گفت‌گوی صلح از چند طرف بلند شده بود، گروه طالبان یک‌بار دیگر گفت‌گو با حکومت افغانستان را رد کردند.

مطالب اخیر