مطالب مرتبط:

بودجه در کشاکش حکومت و مجلس

مقاله: طرح بودجه سال مالي 1396 از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد. نمايندگان مجلس اين طرح را به دليل غيرمتوازن بودن...

مطالب اخیر