مطالب مرتبط:

جنگ در افغانستان متاثر از بازی های جهانی است

مردم افغانستان امیدوار هستند که به زودی شاهد صلح و تامین امنیت در افغانستان باشند در حالیکه در چندین دهه اخیر باتلاش های فراوان به هیچ نتیجه ای در این زمینه نرسیدیم

مطالب اخیر