مطالب مرتبط:

افغانستان و نیاز به علمای مجاهد/شرایط اثرگزاری حرکت علما/ضرورت حضور دانشگاهیان در شوراهای علما و اخوت

اخوت میان اهل تسنن و تشیع باعث اقتدار و عزتمندی مسلمین و مانع تسلط استکبار بر منابع و ظرفیت های آنان می شود، به...

مطالب اخیر