مطالب مرتبط:

“حدود 100 پناهجو طی دو حادثه روز گذشته در دریای مدیترانه٬ بین لیبیا و ایتالیا غرق شدند”

دیروز بار دیگر دو قایق نزدیک سواحل ایتالیا واژگون شد و ۱۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند.

مطالب اخیر