مطالب مرتبط:

حکومت باید عوامل انفجار شنبه را شناسایی نماید

سر مقاله تظاهرات اسد با کشته شدن بيش نفر و زخمي شدن بيش از دو صد تن پايان يافت حادثه خونين روز شنبه کابل نه اولين حادثه غمبار در افغانستان است و نه آخرين آن خواهد بود تاريخ اين سرزمين با خون نوشته شده است زندگي مردم اين سرزمين قرن هاست

مطالب اخیر