مطالب مرتبط:

مسیر دشوار مردم سالاری

مقاله مردم سالاري يکي از مولفه هاي اصلي دموکراسي است حکومت دموکراتيک يک حکومت مردم سالار است و در آن به خواست هاي مردم پاسخ گفته مي شود حکومت افغانستان نيز سالها است که از

مطالب اخیر