مطالب مرتبط:

دوستم جهت پاسخگویی به لوی سارنوالی احضار شد!

آریانانیوز: روز گذشته دفترعبدالرشید دوستم مکتوبی برای جلب وی دریافت کرد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستا...

مطالب اخیر