مطالب مرتبط:

وزیر دفاع آلمان در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد

The description of my page

مطالب اخیر