مطالب مرتبط:

اشرف غنی حمله به خانه نماینده هلمند را محکوم کرد

The description of my page

مطالب اخیر