مطالب مرتبط:

غنى:بايد در ولسوالى هاى کابل پروژه هاى انکشافى روى دست گرفته شود

کابل(پژواک،٣جدى٩£...

مطالب اخیر