مطالب مرتبط:

نجيب دانش: مسير پيشرفت كشور حمايت از نظام معارف است

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر