مطالب مرتبط:

حکم جلب جنرال دوستم غیر قانونی است

رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که حکم جلب جنرال دوستم به این دفتر مواصلت کرده است. عنایت الله فرهمن...

مطالب اخیر