مطالب مرتبط:

واگذاری ولسوالی مارجه به طالبان از سوی وزارت دفاع

وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته تا تمام نیروهای امنیتی را از ولسوا...

مطالب اخیر