مطالب مرتبط:

۸۰ تن از فارغین پوهنخی زراعت برای راه یابی به دوره فوق لسانس امتحان دادند

وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای به منظور راه یابی دوره یک ساله فوق لسانس در رشته ترویج زراعتی از 80 تن فارغین پوه...

مطالب اخیر