مطالب مرتبط:

۱۰۷ میلیون افغانی اضافه اخذ شده به مالکین آپارلتمان های مکروریان چهارم برگردانده شد

وزیر شهرسازی گفت از مالک هر آپارتمان در مکروریان چهارم با توجه به مساحت آپارتمان‎ها، حدود ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزار افغان...

مطالب اخیر