مطالب مرتبط:

برشنا و مردم؛ کدام بیشتر مقصر است؟

مردم استدلال می کنند که دولت و شرکت برشنا، بررغم خدمت رسانی به اقشار دارا و زورمند؛ یا توانمندی اخذ صرفیه برق ر...

مطالب اخیر