مطالب مرتبط:

غنی: بیش از ۱ میلیون مهاجر برگشته، منزل نیاز دارند

رئیس جمهور افغانستان می گوید بیش از یک میلیون مهاجرین برگشته به کشور نیاز فوری به داشتن منزل دارند. رئیس جمهور ...

مطالب اخیر